Nämä tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Haluatko jatkaa? Kyllä El

Nämä tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Nordimetin pistämisohjeet

1) Pese kädet huolellisesi vedellä ja saippualla.

2) Istu tai makaa rennossa mukavassa asennossa. Varmista, että näet pistokohdan ihon hyvin.

3) Kynä on esitäytetty ja käyttövalmis. Tarkista kynä silmämääräisesti. Ruiskun tarkistusalueesta pitäisi näkyä kirkasta keltaista nestettä. Saatat nähdä pienen ilmakuplan, mutta se ei vaikuta pistämiseen eikä aiheuta sinulle haittaa. 

Neulan päähän voi muodostua tippa, mikä on aivan normaalia.

4) Valitse pistokohta ja puhdista se pakkauksessa olevalla alkoholiin kastetulla liinalla. Sen on annettava vaikuttaa 30–60 sekuntia. Vatsan etuosan iho ja reiden etupuolen iho ovat sopivia pistokohtia.

5) Pidä kiinni kynän rungosta ja vedä korkki irti. Kun olet irrottanut korkin, pidä kynää kädessäsi. Älä anna sen joutua kosketuksiin minkään kanssa. Näin varmistat, ettei se aktivoidu vahingossa ja että neula pysyy puhtaana.

Injektionspenna bild1

 

6) Purista ihoa peukalolla ja etusormella niin, että sormien väliin muodostuu ihopoimu. Varmista, että otteesi ihopoimusta kestää koko pistämisen ajan.

7) Vie kynä kohti ihopoimua (pistokohtaa) niin, että neulan vaippa osoittaa suoraan kohti pistokohtaa. Aseta keltainen neulan vaippa pistokohtaa vasten niin, että koko vaipan reunus koskettaa ihoa. 


Injektionspenna bild2
 

8) Paina kynää ihoon, kunnes kuulet ja tunnet napsahduksen.
Se aktivoi kynän ja neste alkaa automaattisesti siirtyä ihon läpi. 


Injektionspenna bild3


9) Pistos kestää enintään 10 sekuntia. Tunnet ja kuulet toisen napsahduksen, kun pistos on valmis.


Injektionspenna bild 4


10) Odota vielä 2–3 sekuntia, ennen kuin nostat kynän irti iholta. Kynän turvasuojus on nyt lukkiutunut ja estää neulanpistotapaturmien tapahtumisen. Nyt voit irrottaa otteesi ihopoimusta.


Injektionspenna bild5


11) Tarkista vielä kynän tarkistusalue. Siinä pitäisi näkyä vihreää muovia. Se tarkoittaa, että kaikki neste on käytetty. Hävitä kynä viiltävälle ja terävälle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan. Sulje astian kansi tiukasti ja pane se paikkaan, jossa se on lasten ulottumattomissa. Jos metotreksaattia joutuu iholle tai pehmytkudoksiin, huuhtele kyseinen alue välittömästi runsaalla vedellä.
 


NORDIMET 25 mg/ml (7,5 mg; 10 mg; 12,5 mg; 15 mg; 17,5 mg; 20 mg; 22,5 mg; 25 mg) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä. METOTREKSAATTI. Käyttöaiheet: Aktiivinen nivelreuma aikuispotilailla, vaikea aktiivinen juveniili idiopaattinen polyartriitti, kun vaste NSAID:ihin ei ole ollut riittävä, vaikea itsepintainen, vammauttava psoriaasi, johon ei ole saatu riittävää vastetta muilla hoitomuodoilla, sekä vaikea nivelpsoriaasi aikuispotilailla. Saa määrätä vain käyttöön perehtyneet ja hoidon riskit täydellisesti ymmärtävät lääkärit. Annostus ja antotapa: Suositeltu aloitusannos on aikuisille 7,5 mg kerran viikossa; psoriaasin/nivelpsoriaasin hoidossa suositellaan koeannosta 5-10 mg viikkoa ennen hoidon aloittamista. Yli 20 mg:n viikkoannoksiin liittyy toksisuuden merkittävää lisääntymistä. Ks. annosohjeet iäkkäille, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, potilaille, joilla on kolmas jakaantumistila ja pediatrille potilaille, sekä muut annosohjeet valmisteyhteenvedosta. Antotapa: Ihon alle. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle/apuaineille, vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta, alkoholin väärinkäyttö, aiemmin todetut verisoluihin liittyvät muutokset, immuunipuutos, vaikeat, akuutit/krooniset infektiot, suutulehdus, suuontelon haavaumat ja aktiiviset maha-suolikanavan haavaumat, raskaus ja imetys, samanaikainen rokotus elävällä rokotteella. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaille on kerrottava, että lääke annetaan kerran viikossa. Vääränlainen käyttö voi johtaa vakaviin haittavaikutuksiin, jopa kuolemaan. Hoitoa saavia potilaita pitää seurata asianmukaisesti ja tutkimuksia on tehtävä ennen hoidon aloitusta, hoidon aikana ja hoitotauon jälkeen, ks. tarkat ohjeet ja muut varoitukset valmisteyhteenvedosta. Yhteisvaikutukset: Säännöllinen alkoholin käyttö tai muut maksatoksiset tai hematotoksiset lääkkeet suurentavat toksisten vaikutusten todennäköisyyttä. Ks. muut yhteisvaikutukset valmisteyhteenvedosta. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Ei saa käyttää raskauden aikana muutoin kuin syövän hoidossa. Ei saa käyttää imetyksen aikana. Voi heikentää hedelmällisyyttä. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: gastrointestinaaliset häiriöt, maksan toimintakokeiden poikkeavat tulokset. Yleiset: leukopenia, anemia, trombosytopenia, päänsärky, väsymys, uneliaisuus, keuhkokuume, interstitiaalinen alveoliitti/pneumoniitti usein liittyneenä eosinofiliaan, suun haavaumat, ripuli, eksanteema, eryteema, pruritus. Muut haittavaikutukset, ks valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (VMH+alv) 1.1.2021: 7,5 mg x4: 19,62 €; 10 mg x4: 20,62 €; 12,5 mg x4: 21,42 €; 15 mg x4: 22,22 €; 17,5 mg x4: 24,36 €; 20 mg x4: 26,51 €; 22,5 mg x4: 27,35 €; 25 mg x4: 28,17 €. Korvattavuus: Erityiskorvattavuus 100 % 134 ja 65 % 202. Reseptilääke. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Tämä teksti perustuu valmisteyhteenvetoon 23.07.2020. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja Nordic Drugs AB, sivuliike Suomessa, www.nordicdrugs.fi.


FI_Nordm/2021-01-12

 

Käyttämällä tätä sivustoa suostut käyttämään evästeitä evästeiden ehtojemme mukaisesti.

Ymmärrän ja hyväksyn