Nämä tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Haluatko jatkaa? Kyllä El

Nämä tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Nordimet®  

(METOTREKSAATTI) 

Käyttöaiheet
 

  • Aktiivinen nivelreuma aikuispotilailla

  • Vaikea aktiivinen juveniili idiopaattinen polyartriitti, kun vaste NSAID:ihin ei ole ollut riittävä

  • Vaikea itsepintainen, vammauttava psoriaasi, johon ei ole saatu riittävää vastetta muilla hoitomuodoilla

  • Vaikea nivelpsoriaasi aikuispotilailla
     

Annostus

Nordimet annetaan injektiona kerran viikossa. Annos sovitetaan yksilöllisesti. Katso lisätiedot valmisteyhteenvedon kohdasta 4.2.


Lyhyesti Nordimetista

Nordimet on esitäytetty injektiokynä, joka sisältää vaikuttavana aineena metotreksaattia.

Nordimetia on saatavilla neljän injektiokynän pakkauksissa kahdeksana eri vahvuutena (7,5 – 25 mg).


Nordimetin pistämisohjeet

 


NORDIMET 25 mg/ml (7,5 mg; 10 mg; 12,5 mg; 15 mg; 17,5 mg; 20 mg; 22,5 mg; 25 mg) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä. METOTREKSAATTI. Käyttöaiheet: Aktiivinen nivelreuma aikuispotilailla, vaikea aktiivinen juveniili idiopaattinen polyartriitti, kun vaste NSAID:ihin ei ole ollut riittävä, vaikea itsepintainen, vammauttava psoriaasi, johon ei ole saatu riittävää vastetta muilla hoitomuodoilla, sekä vaikea nivelpsoriaasi aikuispotilailla. Saa määrätä vain käyttöön perehtyneet ja hoidon riskit täydellisesti ymmärtävät lääkärit. Annostus ja antotapa: Suositeltu aloitusannos on aikuisille 7,5 mg kerran viikossa; psoriaasin/nivelpsoriaasin hoidossa suositellaan koeannosta 5-10 mg viikkoa ennen hoidon aloittamista. Yli 20 mg:n viikkoannoksiin liittyy toksisuuden merkittävää lisääntymistä. Ks. annosohjeet iäkkäille, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, potilaille, joilla on kolmas jakaantumistila ja pediatrille potilaille, sekä muut annosohjeet valmisteyhteenvedosta. Antotapa: Ihon alle. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle/apuaineille, vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta, alkoholin väärinkäyttö, aiemmin todetut verisoluihin liittyvät muutokset, immuunipuutos, vaikeat, akuutit/krooniset infektiot, suutulehdus, suuontelon haavaumat ja aktiiviset maha-suolikanavan haavaumat, raskaus ja imetys, samanaikainen rokotus elävällä rokotteella. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaille on kerrottava, että lääke annetaan kerran viikossa. Vääränlainen käyttö voi johtaa vakaviin haittavaikutuksiin, jopa kuolemaan. Hoitoa saavia potilaita pitää seurata asianmukaisesti ja tutkimuksia on tehtävä ennen hoidon aloitusta, hoidon aikana ja hoitotauon jälkeen, ks. tarkat ohjeet ja muut varoitukset valmisteyhteenvedosta. Yhteisvaikutukset: Säännöllinen alkoholin käyttö tai muut maksatoksiset tai hematotoksiset lääkkeet suurentavat toksisten vaikutusten todennäköisyyttä. Ks. muut yhteisvaikutukset valmisteyhteenvedosta. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Ei saa käyttää raskauden aikana muutoin kuin syövän hoidossa. Ei saa käyttää imetyksen aikana. Voi heikentää hedelmällisyyttä. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: gastrointestinaaliset häiriöt, maksan toimintakokeiden poikkeavat tulokset. Yleiset: leukopenia, anemia, trombosytopenia, päänsärky, väsymys, uneliaisuus, keuhkokuume, interstitiaalinen alveoliitti/pneumoniitti usein liittyneenä eosinofiliaan, suun haavaumat, ripuli, eksanteema, eryteema, pruritus. Muut haittavaikutukset, ks valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (VMH+alv) 1.1.2021: 7,5 mg x4: 19,62 €; 10 mg x4: 20,62 €; 12,5 mg x4: 21,42 €; 15 mg x4: 22,22 €; 17,5 mg x4: 24,36 €; 20 mg x4: 26,51 €; 22,5 mg x4: 27,35 €; 25 mg x4: 28,17 €. Korvattavuus: Erityiskorvattavuus 100 % 134 ja 65 % 202. Reseptilääke. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Tämä teksti perustuu valmisteyhteenvetoon 23.07.2020. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja Nordic Drugs AB, sivuliike Suomessa, www.nordicdrugs.fi.

 

  

FI_Nordm/2020-01-12

Käyttämällä tätä sivustoa suostut käyttämään evästeitä evästeiden ehtojemme mukaisesti.

Ymmärrän ja hyväksyn